dinsdag 23 oktober 2018

Donderdag 27 oktober 2016 heeft het PPA mevrouw Ria Korevaar, beleidsadviseur van het ministerie van VWS ontvangen. Het bestuur heeft eerst diverse zaken met haar besproken en vanaf 19.30 uur hebben we diverse andere pleegouders ontmoet in Westendorp.

Na de opening door Marten Jan heeft iedereen zich voorgesteld, want Ria was erg benieuwd naar onze gezinssamenstelling en het aantal pleegkinderen dat we opvangen. Zij heeft ook verteld waar het ministerie op dit moment mee bezig is:

 • Het is de bedoeling dat de deskundigheidsbevordering en begeleiding van pleegouders niet langer aanbodgericht zal plaatsvinden, maar juist vraaggericht, dus op het moment dat we iets nodig hebben. Onder andere daarom heeft de Kinderpostzegels een online cursus voor pleegouders ontwikkeld. Meer informatie daarover kun je hier lezen: pleegouderacademie
 • Er is vernieuwing van het zorglandschap gaande; m.b.t. de pleegzorg betekent dit dat er minder kinderen residentieel geplaatst worden. Een andere ontwikkeling is dat kinderen dichter bij huis worden geplaatst. Er is een grote voorkeur voor plaatsing in een gezinsvorm.
 • De gemeentes krijgen de komende jaren de gemeente Apeldoorn als voorbeeld voorgeschoteld. In deze gemeente wordt op dit moment al gewerkt met steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuizen. Apeldoorn heeft ook de bedoeling alle Apeldoornse kinderen die buiten de plaats geplaatst zijn (indien mogelijk en goed voor het kind) terug te halen naar Apeldoorn zelf
 • In 2017 zullen de maatregelen ter verbetering van de positie van pleegouders worden geëvalueerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de NVP hierin de verbindende factor zijn door een meldactie richting de pleegouders uit te zetten
 • Een pleegmoeder geeft aan dat zij het gevoel heeft veel te moeten ‘brengen’ naar de gemeentes en de hulpverlening, terwijl zij weinig terug ontvangt. Een andere pleegmoeder herkent dit, maar zij realiseert zich ook dat het van belang is om de hulpverleners te informeren zodat zij lering kunnen trekken uit onze ervaringen. Helaas ziet zij wel dat er steeds en weinig en dezelfde mensen op de oproepen van de sociale teams afkomen.

  Ria heeft aangegeven dat de gemeentes op dit moment erg druk zijn met het uitvoeren van de wetgeving. Het Rijk heeft veel uit handen gegeven en de gemeentes zijn erg druk met alles wat er op hen afkomt, terwijl er soms toch echt te weinig expertise is. Het PPA zou het dan ook zeer op prijs stellen als het ministerie een aantal randvoorwaarden voor de gemeentes zou vastleggen.
  Nu de transitie is geweest, wil Ria graag weten welke positieve ervaringen wij hebben opgedaan met de gemeentes:

  • Een pleegmoeder kreeg snel na het keukentafelgesprek een doorverwijzing naar een zorgboerderij. Bij navraag bleek dat deze pleegmoeder wel eerst zelf contact heeft gezocht met het zorgloket
  • In de gemeente Doesburg hebben alle pleegouders vorig jaar een kerstpakket ontvangen. Dit nadat een groep pleegouders samen met Lindenhout en de gemeente actief zijn geweest tijdens de week van de pleegzorg, een kerstmarkt en zelfs een Sinterklaasfeest voor pleeggezinnen hebben georganiseerd

  Helaas zijn er ook minder positieve ervaringen te melden:

  • Een pleegmoeder heeft een baby van een paar dagen oud in huis gekregen, ouders zijn onvindbaar en er is nog geen BSN-nummer toegekend, er is dus ook geen paspoort/ID-kaart. Vraag is wie dit gaat regelen en betalen? Uiteindelijk heeft de gemeente Oude IJsselstreek alles, zij het omslachtig, goed geregeld
  • Een andere pleegmoeder kent bijna hetzelfde verhaal, zij het dat haar pleegkind nog steeds geen BSN-nummer heeft en dus ook geen zorgverzekering. De huisarts heeft het kind ‘gratie Gods’ geholpen en een chirurg heeft het kind op eigen kosten geopereerd. Alle overige kosten komen bij de pleegouders op het bordje…
  • Wij missen de flexibiliteit van de hulpverlening, want pleegzorg is 24/7 en niet van 9 tot 5. Voor een aantal dingen die in de avond gebeuren kun je niet het noodnummer bellen, want die is alleen voor echte crisis, maar waar kun je dan wel terecht?
  • Pleegouders mogen en kunnen veel dingen niet zelf regelen. Hiervoor is toestemming van de voogd of gezaghebbende ouder noodzakelijk. Omdat het dan vaak over veel schijven gaat, komt de benodigde hulp soms te laat.
  • Een pleegvader geeft aan dat hij er van overtuigd is dat als er meer en betere begeleiding aanwezig zou zijn geweest, dat dan een aantal kinderen niet doorgeplaatst zou zijn. Helaas zijn een aantal van deze kinderen inmiddels in het drugscircuit beland en dus nog verder van huis...
  • Crisisplaatsingen duren vaak veel te lang, het kind kan zich in het eerste gezin niet hechten en zal zich in het volgende gezin veel later gaan hechten doordat het steeds het gevoel zal houden dat het zeer snel weer kan gaan verhuizen.
  • Het gedeeld opvoederschap, waar men nu groot voorstander van is, is in theorie fantastisch. Helaas blijkt de praktijk vaak anders; de samenwerking met het biologisch systeem kan moeilijk zijn. Dit heeft zeker ook te maken met rapportages die moeten worden gedaan. Pleegouders moeten ontzettend goed uitkijken wat ze zeggen en/of schrijven, want ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) horen en/of lezen alles in de verslagen en rapporten. Het is natuurlijk van groot belang van de kinderen dat de sfeer tussen ouders en pleegouders zo goed mogelijk blijft.
  • Er lijkt een tendens te zijn pleegouders te bewegen om bij de verderstrekkende maatregel pleegoudervoogdij/eenoudervoogdij op zich te nemen. Dit is natuurlijk een behoorlijke financiële besparing, want pleegouders worden geacht dan alles zelf met de biologische ouders te regelen.

  Ria is zich bewust van de problematiek rondom de voogden; het grote verloop, de hoge caseload, de geringe beschikbare tijd en weinig capaciteit lijdt tot onder andere problemen bij begeleide bezoeken. Het zou goed zijn dat het PPA in de komende tijd eens een overleg plant met de wethouders, beleidsmedewerkers, leiding van pleegzorgorganisaties en de Gecertificeerde Instellingen. In dat gesprek kan het PPA haar zorgen uiten rondom de beschikbaarheid van voogden en de werkdruk en bereikbaarheid van jeugdzorgwerkers. Hopelijk kunnen we dan op deze manier de krachten bundelen om het allemaal beter te maken. Ria vindt ook dat wij als pleegouders het soms ‘gewoon’ hogerop moeten zoeken, bij bijvoorbeeld de juristen van de Gecertificeerde Instelling.

  De nieuwe tendens zal moeten worden: bij aanvang van de uithuisplaatsing wordt gekeken naar de juiste vorm. De verwachting is dat hierdoor kan het aantal doorplaatsingen flink minder zal worden dan nu vaak het geval is. Dit kan betekenen dat er voor de kinderen, en soms zelfs het gehele gezin, eerst zwaar wordt ingezet. Voor kinderen zal dit in deze gevallen vaak een residentiële plaatsing betekenen. Na de intensieve behandelperiode zal dan worden bepaald wat de beste plek voor het kind is.
  Wat betreft de verlengde pleegzorg kon Ria ons vertellen dat dit absoluut geen probleem mag zijn. De VNG adviseert gemeentes om verlengde pleegzorg altijd te honoreren als dat in het belang van het kind is. Tot 23 jaar kan de gemeente de verlengde pleegzorg toezeggen. De 18+ers vallen dan nog steeds onder de jeugdwet, dus de verlengde pleegzorg is inclusief de begeleiding van de pleeggezinnen. Complicerende factor is wel dat jongeren zelf kunnen weigeren, daar is niets tegen te doen.

  Op de website van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), onder het kopje Pleegzorg is veel informatie te vinden, zowel over richtlijnen voor gemeenten als vergoedingen van bijzonder kosten, zie VNG

  Nieuws

  • 20-02-2018

   Cursus 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen' gaat van start!

   Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek organiseert, in samenwerking met de pleegzorgorganisaties, een cursus

   Read More
  • 07-11-2017

   Samenvatting Workshop ‘Verbeter de pleegzorg in jouw gemeente!’
   Marten Jan Kooistra opende de avond met het voorstellen van het PPA,

   Read More
  • 09-02-2017

   Rondetafelconferentie Pleegzorg bij ministerie van VWS

   Aanleiding voor de uitnodiging was het feit dat staatsecretaris van Rijn de 2e Kamer

   Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7