zondag 21 januari 2018

06-02-2017

We mochten ongeveer 20 collega-pleegouders welkom heten bij Het Grote Pleegzorg Gesprekspel in Westendorp, want de gemeente Montferland kon ons helaas niet in ons verzoek tegemoet komen.
Tanja opende de avond door te vertellen over de uitnodiging van het ministerie van WVS om mee te praten over pleegzorgzaken voor heel Nederland. Dat gesprek vond donderdag 9 februari plaats; een samenvatting hiervan zullen wij zeker weer communiceren!
Vrijwel gelijkertijd heeft het PPA een uitnodiging ontvangen om mee te praten in de werkgroep Ondersteuning Pleegzorg op initiatief van de beleidsmedewerkers van de 8 Achterhoekse gemeenten. Dit overleg gaat op 20 februari plaatsvinden. Mocht iemand nog onderwerpen hebben die zij graag aangekaart zien, laat ons dat dan weten!

Het grote gesprekspel werd ook ditmaal goed ontvangen door de aanwezigen. Verschillende onderwerpen zijn ter sprake gekomen en veel dingen waren herkenbaar. Zo nu en dan werden er tips uitgewisseld en contacten gelegd. Het was een mooie avond.