donderdag 17 januari 2019

Kinderboeken

Fladdertje Koekoek en de vreemde broedvogels
R.A. Kerseboom
ISBN 9789031362738
Fladdertje Koekoek en de vreemde broedvogels

Fladdertje Koekoek woont in een nest met andere vogels, maar niet met haar eigen ouders. Fladdertjes ouders hadden geprobeerd een eigen nest te maken en hun eigen eieren uit te broeden. Er zijn maar heel weinig koekoeken die dat kunnen. Fladdertjes ouders lukte het niet, hoe graag ze het ook wilden. Daarom woont ze ergens anders, in een steviger nest. Het verhaal van Fladdertje Koekoek helpt kinderen die om een of andere reden niet bij hun biologische ouders kunnen wonen, om te gaan met hun gevoelens. Kinderen in dergelijke moeilijke omstandigheden ervaren uit het verhaal erkenning van hun gevoelens en gedachten. Fladdertje Koekoek en haar vriend uilskuiken Takkeling bieden steun en troost met een boodschap van vriendschap en liefde.

Fladdertje Koekoek is geschreven voor kinderen in de basisschool leeftijd en is een boek om voor te lezen of om samen te lezen. Het verhaal is bedoeld voor pleeg- en adoptief kinderen, of kinderen die in een tehuis wonen. Ook kinderen die in een incompleet gezin wonen zal het verhaal aanspreken. Bovendien is het boek goed te gebruiken door pleegouders en hulpverleners die werken met deze gezinnen.


Patja de gevlekte panda
Martine F. Delfos
ISBN 9789085605881
Patja de gevlekte panda

In het land waar Patja woonde was niet genoeg eten meer. Haar vader en moeder besloten toen dat het voor Patja beter was op te groeien in een land waar wel eten was. Zo kwam Patja bij andere ouders.
Eerst ging alles heel goed, maar Patja begon verschrikkelijk te piekeren. Zo erg dat ze allemaal rare dingen ging doen en denken. Ze dacht dat niemand haar aardig vond, omdat zij een vlek op haar voorhoofd had. Ze vond echt niets meer leuk en zat het liefst alleen bij de beek.

Patja de gevlekte panda is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar. Het is bedoeld voor kinderen die te maken hebben met pleeggezinplaatsing of adoptie. Het boek bevat twee tekstversies: één voor meisjes en één voor jongens.

Patja de gevlekte panda maakt deel uit van een serie therapeutische verhalen voor kinderen. Voor de eerste vier delen ontving Martine Delfos de Wilhelminaprijs.
In de derde druk zijn per pagina tekstblokjes toegevoegd met informatie voor ouders en hulpverleners.