zondag 19 mei 2019

Evaluatie Platform Pleeggezinnen Achterhoek
Er wordt een rondje gemaakt waarin verschillende punten aan bod komen:

Keukentafelgesprekken
Diverse mensen hebben een uitnodiging ontvangen voor een keukentafelgesprek. Deze is de afgelopen tijd verstuurd door de gemeente Berkelland en eerder dit jaar door Doetinchem.

De gemeentes hebben van de zorgverleners alleen de naam en het BSN-nummer van de clienten ontvangen en hebben geen idee welke zorg deze mensen nodig hebben. Daarom willen zij graag een keukentafelgesprek voeren. Voor ons zou het voldoende moeten zijn om bij de gemeente aan te geven dat wij pleegouders (zij pleegkinderen) zijn en dat eventuele informatie bij onze pleegzorgorganisatie kan worden opgevraagd. Zeker in OTS- of voogdijplaatsingen die gestart zijn voor 1 januari 2015 zal dit geen problemen opleveren.

Indien er sprake is van een vrijwillige plaatsing, is een keukentafelgesprek wel belangrijk. De pleegzorgoragnisatie heeft dan een adviserende rol, maar geen officiële stem betreffende de continuering van de plaatsing. Wij raden aan een dergelijk gesprek altijd samen met je pleegzorgwerker te voeren.

Verlengde pleegzorg 18+
Boven alle verwachtingen zijn de eerste verlengde pleegzorgplaatsingen (zowel voogdij- als vrijwillige plaatsingen) zonder veel papierwerk gerealiseerd. De 8 Achterhoekse gemeentes hebben aangegeven dat zij gelijk willen optrekken en allemaal dezelfde regels willen toepassen. Dit geeft ons vertrouwen in de toekomst!
Via de mail is ons gevraagd of wij medewerking willen verlenen aan een onderzoeksvraag van het SPH Saxion Enschede, hier is in toegestemd.

Stichting
Maandagmiddag is er een gesprek geweest tussen Jan Willen Rosenboom van het CJG Aalten, Jan Jeursen en Marten Jan en Elizabeth Kooistra over de mogelijkheden van het opzetten van een stichting. Dit om er voor te zorgen dat het mogelijk is om financiele middelen te creeren. Het is van belang dat er een financieel plan gemaakt wordt voor de komende twee jaar waarin een basis is opgenomen voor de thema-avonden en andere zaken die ‘altijd’ spelen. Daarnaast heeft Jan Willem aangegeven dat er op vele manieren gelden vrijgemaakt kunnen worden door gemeentes als er duidelijke plannen gepresenteerd worden. Wanneer er extra projecten zijn is het mogelijk om fondsen aan te schrijven, daar wil hij ons mee helpen.

Buddyproject
Eén van de projecten die het PPA ambieert is het Buddyproject. Jan gaat contact opnemen met John Goessens om te vragen ons het draaiboek, dat jaren geleden is opgesteld, te overhandigen.

Ontmoetingen
Via de mail hebben wij een bericht ontvangen van Pleegouders Doesburg over de manier waarop zij samen bezig zijn in Doesburg, Dieren, Rheden en Velp. Deze groep heeft onlangs een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de pleegkinderen en hun pleeggezinnen in deze gemeentes. Ook het PPA is voornemens een ontmoeting te organiseren. Alle aanwezigen waren het hiermee eens.

Brief aan de staatsecretaris
Onlangs is er een brief aan de staatsecretaris verstuurd met verschillende pijnpunten. Er is bericht gekomen dat de brief ontvangen is, er zijn nog geen antwoorden binnen.

Voorlichtingsavonden Lindenhout
Er is ons ter ore gekomen dat tijdens de voorlichtingsavonden van Lindenhout aanstaande pleegouders wordt verteld dat het, bij nieuwe plaatsingen, maar ook bij huidige plaatsingen (vanaf 2016) de pleegouders afspraken en contacten met biologische ouders zelf moeten vormgeven. Hierdoor zijn meerdere aspirant pleegouders afgehaakt.
Wij vinden dit nogal bijzonder en gaan hierover navraag doen. Daarnaast willen we kijken of het mogelijk is dat bij elke voorlichtingsavond in Arnhem of Doetinchem één van de bestuursleden van het PPA aanwezig kan zijn om ons meer bekendheid te geven.

Bereikbaarheid Lindenhout
Eén van de aanwezigen heeft onlangs zelf ervaren dat het niet mogelijk was ’s avonds zelf de bereikbaarheidsdienst van Lindenhout te benaderen. Er kon pas contact gelegd worden nadat het spoednummer van JBG was gebeld.

Beschikbaarheid van de jeugdzorgwerkers
Via de mail is nog een reactie binnengekomen waarin wordt aangegeven dat de gezinsvoogd niet of nauwelijks reageert op de vragen en bevindingen van de pleegouders. De gezinsvoogd weet hen wel te vinden als het vervoer vanuit het biologisch gezin naar het pleeggezin niet geregeld kan worden.

Nieuws

  • 21-05-2019
  • 26-02-2019
  • 26-11-2018
  • 31-10 t/m 7-11-2018

Tijdens de thema-avond op 21 mei in Lichtenvoorde wordt een interactieve workshop gehouden middels het Vlaggensysteem waarmee seksueel gedrag adequaat beoordeeld kan worden, bespreekbaar kan

Read More

De eerste thema-avond van 2019 is op 26 februari. Tijdens deze avond zal het onderwerp 'loyaliteit' behandeld worden.
Iedereen is loyaal; naar gezinsleden, familie, vrienden,

Read More

Het Grote Pleegzorg Gesprekspel (gemeente Winterswijk)
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek verbindt pleegouders, gemeenten, organisaties en anderen die met pleegzorg te maken hebben. Hoe mooi is

Read More

7x Pleegoudercafé in de 'Week van de Pleegzorg'

Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek is sinds 2014 bezig met het verbinden van pleegouders. Eens per maand wordt

Read More