dinsdag 23 oktober 2018

11-05-2016

Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek is bij notaris Kraayenhof in Borculo geweest om de oprichtingsakte van Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek te tekenen. Medio 2015 werd duidelijk dat als het PPA financien ter beschikking wilde krijgen vanuit bijvoorbeeld de 8 Achterhoekse gemeentes of bepaalde fondsen, er een officiele rechtspersoon gerealiseerd zou moeten worden. Er is toen gekozen om een stichting op te richten welke de financien van het Platform Pleeggezinnen Achterhoek beheert.
Notaris Kraayenhof was in dien mate onder de indruk van de inspanningen van het PPA dat hij zijn werkzaamheden kosteloos heeft verricht, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

Bij notaris Kraayenhof
Elizabeth Kooistra, Tanja Roekevisch, Marten Jan Kooistra en notaris Kraayenhof bij het tekenen van de akte
We vieren het met koffie en gebak