dinsdag 25 juni 2019

Rondetafelconferentie Pleegzorg bij ministerie van VWS

Aanleiding voor de uitnodiging was het feit dat staatsecretaris van Rijn de 2e Kamer heeft toegezegd om in maart te komen met een Actieplan Pleegzorg. Zowel de staatsecretaris al de beleidsambtenaren van VWS willen graag van verschillende partijen uit het ´veld´ horen wat belangrijke items zijn voor dit Actieplan. Daarom werd deze rondetafelconferentie gehouden en werden er 30 stakeholders pleegzorg uitgenodigd. Het betrof beleidsmedewerkers van gemeenten, managers van pleegzorgorgsanisaties, Bureau Jeugdbescherming, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Vereniging Pleegouders, Landelijke Organisatie Pleegouders, de Kinderombudsman, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Nederlands Jeugdinstituut en ook het PPA.

Het actieplan bevat acht thema´s:

 1. Het versterken van de positionering van pleegzorg in het zorglandschap
 2. Voldoende, goed toegeruste en betrokken pleegouders
 3. Continuïteit in de leef- en opvoedsituatie voor het pleegkind
 4. Duidelijkheid over de financiering van pleegouders
 5. Rechtspositie en rechtsbescherming pleegouders
 6. Onafhankelijke belangenbehartiging voor pleeggezinnen in een decentraal stelsel
 7. Het versterken van de positie en het bevorderen van de betrokkenheid van pleegouders en -kinderen in samenspraak met de biologische ouders in het jeugdhulpproces
 8. Voortgezette jeugdhulp na het 18de jaar van het pleegkind als serieuze optie
Aan deze acht actiethema´s waren een vijftal vragen gekoppeld.
 1. Kunt u zich vinden in de acht thema’s?
 2. Kunt u op basis van alle onderwerpen aangeven wat uw top 5 is van prioritaire onderwerpen?
 3. Kunt u aangeven welk onderwerp u mist dat tenminste ook een plek moet krijgen in het actieplan (hooguit nog één extra onderwerp)?
 4. Kunt u aangeven of u eigenaar zou willen zijn van één of meerdere onderwerpen? Zo ja, welke? Noem nummer thema en betreffend onderwerp. Kunt u hierbij ook aangeven met wie u op het betreffende onderwerp de samenwerking zou zoeken?
 5. Kunt u aangeven of u mee wilt denken op één of meerdere onderwerpen? Zo ja, welke? Noem nummer thema en betreffend onderwerp.

In drie verschillende werkgroepen konden we input geven over deze acht thema´s en daaraan gekoppelde vragen. In de werkgroepen ontstonden goede gesprekken en kwamen er veel goede en zinvolle suggesties boven tafel. Iedereen is er van overtuigd dat pleegzorg een uitstekend alternatief is als kinderen niet meer in het biologisch gezin kunnen verblijven. Het is daarom ook uitermate belangrijk om pleegouders goed toe te rusten en te ondersteunen. Vanuit het PPA hebben we vooral aangedrongen op een goede begeleiding. Vermindering van de bureaucratie, goede (betere) samenwerking tussen instanties en pleegouders en ook tussen de instanties onderling. Ook de punten 7 en 8 vinden we als PPA erg belangrijk en met name op die punten kunnen nog een aantal slagen ter verbetering worden gemaakt.

Belangrijk was dat we het gevoel hadden dat er goed naar de argumenten van het PPA (pleegouders) werd geluisterd en dat er ook zaken worden meegenomen in het Actieplan.
Kortom we kunnen terugkijken op een zeer nuttige en zinvolle bijeenkomst. Daarnaast zijn er tijdens de netwerkborrel ook verschillende lijntjes gelegd met organisaties die voor ons als PPA erg belangrijk kunnen zijn.

Nieuws

 • 21-05-2019
 • 26-02-2019
 • 26-11-2018
 • 31-10 t/m 7-11-2018

Tijdens de thema-avond op 21 mei in Lichtenvoorde wordt een interactieve workshop gehouden middels het Vlaggensysteem waarmee seksueel gedrag adequaat beoordeeld kan worden, bespreekbaar kan

Read More

De eerste thema-avond van 2019 is op 26 februari. Tijdens deze avond zal het onderwerp 'loyaliteit' behandeld worden.
Iedereen is loyaal; naar gezinsleden, familie, vrienden,

Read More

Het Grote Pleegzorg Gesprekspel (gemeente Winterswijk)
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek verbindt pleegouders, gemeenten, organisaties en anderen die met pleegzorg te maken hebben. Hoe mooi is

Read More

7x Pleegoudercafé in de 'Week van de Pleegzorg'

Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek is sinds 2014 bezig met het verbinden van pleegouders. Eens per maand wordt

Read More