dinsdag 23 oktober 2018

20-02-2018

Cursus 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen' gaat van start!

Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek organiseert, in samenwerking met de pleegzorgorganisaties, een cursus ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen’.

Wat houdt de cursus in?
Veel van de kinderen die in hun vroege kinderjaren herhaaldelijk zijn blootgesteld aan traumatische ervaringen worden uithuisgeplaatst. De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Een getraumatiseerd kind kan na de uithuisplaatsing op een veilige plek gaan wonen, maar zich nog heel lang niet veilig voelen.

Deze training geeft pleegouders meer begrip van de invloed van traumatisering op de ontwikkeling van een kind. Het helpt ze beter te begrijpen waarom een kind doet zoals hij doet. Daardoor zijn ze beter voorbereid op het helpen van het kind bij het omgaan met de gevolgen van trauma. Zo kunnen ze meer doen aan het herstel van een kind en raken ze minder snel uitgeput.

Tijdens de training leren ouders beter te communiceren met het kind, leren ze vaardigheden en technieken om het gedrag en de opvattingen van het kind te veranderen en leren ze manieren om de stress van het opvoeden van een getraumatiseerd kind te verminderen.

Het handboek
De training bestaat uit acht modules en wordt gegeven aan de hand van het boek ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders’. Dit boek bevat werkbladen om deelnemers te helpen nieuwe inzichten concreet te maken voor hun eigen situatie. In de herziene versie is het aantal theoretische dia’s beperkt en is meer aandacht voor het toepassen van de kennis en vaardigheden in de praktijk, vooral over helpen bij het omgaan met emoties en gedrag. Tot slot zijn er nieuwe bronnen toegevoegd waar deelnemers meer kunnen zien en lezen over diverse onderwerpen uit de training.
De trainster zorgt voor kopieën van de werkbladen en per pleeggezin wordt er een boek door het PPA ter beschikking gesteld.