dinsdag 25 juni 2019

Samenvatting Workshop ‘Verbeter de pleegzorg in jouw gemeente!’
Marten Jan Kooistra opende de avond met het voorstellen van het PPA, Jorien Kruijswijk van de NVP en Stichting Lobby Lokaal. Vervolgens hebben alle aanwezigen zich kort voorgesteld.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten:

Als pleegouders zijnde hebben we te maken met de gemeente en de zorgaanbieder (pleegzorgorganisatie). De weg naar de zorgaanbieder is over het algemeen wel bekend, maar wie zijn de juiste aanspreekpunten bij de gemeente als je zaken omtrent pleegzorg onder de aandacht wilt brengen?

 • Raadraadsleden met ‘jeugd’ in hun portefeuille (op de website van de partijen te vinden)
 • Wethouders met ‘jeugd’ in de portefeuille
 • Ambtenaren van jeugdzaken

Zoek iemand in de gemeenteraad (maak deze ‘ambassadeur pleegzorg’) en vraag om een bijpraatgesprek eens per half jaar. Deze persoon kan aangeven welke momenten het best zijn om informatie over pleegzorg bij de raadsleden onder de aandacht te brengen. Het is goed om deze persoon exclusieve info te geven en de wat algemenere informatie aan alle raadsleden te laten sturen via de Griffie.

Er kan een lobbybrief geschreven worden aan alle portefeuillehouders ‘jeugd’. De Griffie van de gemeente kan dan zorgen dat deze bij alle politieke partijen terecht komt.
Vraag dan met hen in gesprek te gaan en kaart het volgende aan:

 • Wat weten zij al over pleegzorg
 • - Hoe kijkt u naar het hele pleegzorgverhaal
 • - Wat kunnen wij u bieden
 • Hoe zit het met maatwerkvergoedingen (medicijnen, sportactiviteiten)
 • Kennen zij meer pleegouders, kunnen zij pleegouders met elkaar in contact brengen
 • Hoe worden problemen in andere gemeentes opgelost
 • Vraag om een terugkoppeling van jouw brief, stuur anders na een maand een reminder

Het is mogelijk deel te nemen aan een inspreekavond bij de gemeente, als je dat doet hou dan het volgende in gedachten:

 • Bespreek maximaal 3 punten
 • Schrijf je verhaal uit
 • Oefen je verhaal
 • Vraag de griffier hoe de inspreekavond gaat verlopen (welke volgorde)
 • Neem mensen mee
 • Vraag de griffier je uitgeschreven verhaal uit te delen aan de raadsleden

21 maart 2018 zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in zo ongeveer alle Nederlandse gemeentes. Het is van belang dat wij de raadsleden gaan voeden met informatie over pleegzorg en wat pleegkinderen en –ouders nodig hebben.
Op dit moment worden de verkiezingsprogramma’s al geschreven, maar door aan de slag te gaan kunnen we invloed gaan uitoefenen op de komende 4 jaar. Zowel nu als direct na de verkiezingen.

Tips:

 • Kijk de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen na of pleegzorg genoemd wordt
 • Feliciteer vlak na de verkiezingen de nieuwe wethouder Jeugd met zijn/haar benoeming
 • Vraag de gemeenteraad/wethouder pleegouders uit te nodigen voor een gesprek

Nieuws

 • 21-05-2019
 • 26-02-2019
 • 26-11-2018
 • 31-10 t/m 7-11-2018

Tijdens de thema-avond op 21 mei in Lichtenvoorde wordt een interactieve workshop gehouden middels het Vlaggensysteem waarmee seksueel gedrag adequaat beoordeeld kan worden, bespreekbaar kan

Read More

De eerste thema-avond van 2019 is op 26 februari. Tijdens deze avond zal het onderwerp 'loyaliteit' behandeld worden.
Iedereen is loyaal; naar gezinsleden, familie, vrienden,

Read More

Het Grote Pleegzorg Gesprekspel (gemeente Winterswijk)
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek verbindt pleegouders, gemeenten, organisaties en anderen die met pleegzorg te maken hebben. Hoe mooi is

Read More

7x Pleegoudercafé in de 'Week van de Pleegzorg'

Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek is sinds 2014 bezig met het verbinden van pleegouders. Eens per maand wordt

Read More